Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stjärtmes Aegithalos caudatus.

Stjärtmes

Kapellänget den 3 maj 2019.

Foto: Bertil Johansson © 2019.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.