Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stjärtmes Aegithalos caudatus.

Stjärtmes

Kapellänget den 26 maj 2006.

Två stjärtmesar visade upp sig på närhåll i Kapellänget. Arten har sällan setts av skådare på Gotska Sandön.

Foto: Bertil Johansson © 2006.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.