Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stjärtmes Aegithalos caudatus

Stjärtmesen ses sparsamt på våren och ibland talrikt på hösten. På senare år även sedd fåtaligt på försommaren utan att några tendenser till häckning har noterats.

Första fynden:

StjärtmesStjärtmesStjärtmesStjärtmes

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.