Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Drillsnäppa Actitis hypoleucos

Fåtalig fast regelbunden på vårsträck och på höststräck. Rastar markant oftare än andra vadare på öns grusiga nordkust.

Första fyndet:

Drillsnäppa

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.