Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

Ses fåtaligt rasta under sträckperioderna vår och höst. Ses oftast i Fyrbyn och i Kapellänget samt i marhalmen längs med stränderna.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.