Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus

Ses fåtaligt rasta under sträckperioderna vår och höst. Flest hittar man i marhalmen vid stränderna vid ogynnsamt sträckväder. Ses och hörs även ibland i Fyrbyn och i Kapellänget.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.