Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kärrsångare Acrocephalus palustris

Ses och hörs fåtaligt endast under vårsträcket i slutet av maj och i juni. Högre antal noteras ibland vid ogynnsamt sträckväder.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.