Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Busksångare Acrocephalus dumetorum.

Busksångare

Inre dynkärret, Bredsandsudde 31 maj 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.