Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trastsångare Acrocephalus arundinaceus

Sällsynt i slutet av maj och i början av juni.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.