Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fältsångare Acrocephalus agricola.

Fältsångare

Varvsbukten 2 juni 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.