Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sparvhök Accipiter nisus

Ses ofta fånga småfågel vid Bredsandsudde under sommarhalvåret. Häckar på Sandön med flera par.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.