Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Duvhök Accipiter gentilis

Häckar troligen årsvisst på Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.