Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gråsiska Acanthis flammea

Ses oftast fåtaligt vår och höst. Ibland ses dock större flockar. Gråsiskor är även sedda vintertid.

Första fyndet:

Gråsiska vid Stora BeckrevetGråsiska vid Varvsbukten

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.